Valné shromáždění Tisk
V sobotu 31.1.2009 proběhlo jako každý rok valné shromáždění občanského sdružení. Byla zhodnocena činnost za předešlý rok. Zveřejněna výroční správa a informace o čerpání grantu. Taktéž byl představenstvem předložen plán na tento rok.