Slavnostní otevření lezeckého polygonu Tisk

Naše jednotka byla, vzhledem k dlouhodobé spolupráci, pozvána firmou Singing Rock na slavnostní otevření lezeckého polygu. Zde jsme předvedli v průběhu dvou dnů několik ukázek záchrany pomocí lanové techniky.


Na otevření polygonu byli zástupci Libereckého kraje, HZS Děčín, SDH UNL2, Horské služby a řada dalších odborníků. Zástupci firmy Singing Rock nám předvedli několik dynamických testů výrobků. Jako nejzajímavější byl simulován pád osoby do lanové svěry - tak jak se stále nesprávně jistí někteří výškový pracovníci. Výsledek: stržení opletu lana v délce přes 2 m, poté bylo torzo zastaveno pomocným lanem, aby nedšlo k nárazu na zem.
Jako zajímavost jsem provedli záchranu několika postižených osoby na vozíčku.


Singing Rock