Home Cvičení Součinnostní cvičení
Součinnostní cvičení Tisk Email

Pátrání po pohřešovaných osobách na základě žádosti PČR. Přidělený prostor bývalé usedlosti Kajetánka s přilehlým parkem. Areál pozemku usedlosti byl ohraničen plotem. Po příjezdu jednotek na místo zásahu bylo VZ rozhodnuto o vyslání psovodů. Velitelem ZBK Praha bylo rozhodnuto o přednostním propátrání budovy usedlosti. Zde po krátké době byli nalezeny hned 3 osoby a následně ještě jedna.

Nejprve byla nalezena [1] na trámech propadlého patra. Ihned byli povolána jednotka H-R a po zjištění stavu i zdravotník z Medea týmu. Otevřená fraktura DK byla zafixována provizorní dlahou, lezeckým týmem spuštěna a transportována na shromaždiště. Následně byla nalezena osoba [2] ve sklepení za budovou. Po přivolání H-R vzhledem ke komplikovanému přístupu a následně zdravotníků, byla diagnostikována NPB a realizováno vyproštění na nosítkách. Při průzkumu 2. np pes zaznamenal osobu [3] na rozhraní 1. a 2. np., která byla zasypána závalem a v bezvědomí. Dále byla v 2. np. nalezena [4] osoba. Po probuzení a přesvědčení ke spolupráci byla opatrně svedená dolů do 1. np. Vše nasvědčovalo intoxikaci alkoholem a jinými návykovými látkami.
Po dokončení průzkumu celé budovy psovody pokračovali v pátrání v přilehlém areálu. Než bylo možné prozkoumat budovu záchranáři H-R bylo hlášeno hned několik nálezů osob skoro současně.
Nejprve otevřená fraktura předloktí [5] a vzápětí amputace DK [6]. Zde byly okamžitě povoláni H-R a zdravotníci. Po důkladném zaškrcení a ošetření na místě a zajištěním amputátu byla osoba v nosítkách dopravena na shromaždiště. Následně byl hlášen nález osoby [7] v terénu s perforací předloktí roxorem. Pro nedostatek volných sil, které byli u závažnějších případů, byla psovodem zraněná osoba na shromaždiště k ošetření dovedena. Současně byl nahlášen nález osoby terénu [8] v bezvědomí.. I tento nález musel z rozhodnutí VZ několik minut čekat na asistenci H-R či zdravotníku. Dále byl opakován požadavek pro nalezenou osobu [9] s tržnou ránou na hlavně. Vyslána dvojice H-R, avšak osobu nenalezli. Osoba byla k ošetření nakonec přivedena psovodem.
Bylo potvrzeno prohledání celého areálu, bez dalšího nálezu osob. Dle PČR ale minimálně jedna osoba chyběla. Vzhledem k tomu, že pátrání psovodů i po překrytí nelze nikdy považovat za 100% bylo přistoupeno k prohledávání vytipovaných míst týmem H-R. Následně byli ještě psovodi povolání zpět do budovy. Posléze byla poslední osoba [10] nalezena na polorozpadlé střeše za komínem. K přístupu byl využit nastavovací žebřík, osoba dolů spuštěna pomocí lanové techniky.Stav zraněných osob:
1)       otevřená fraktura DK – osoba ležící na trámech v propadlé podlaze, pravděpodobně po pádu
2)       NPB – sklepy za budovu
3)       bezvědomí – zasypaná v přízemí budovy
4)       intoxikace – bezdomovec 1.patře vpravo
5)       otevřená fraktura předloktí – v terénu
6)       amputace DK – v terénu
7)       perforace předloktí drátem – v terénu
8)       bezvědomí -  v terénu
9)       tržná rána na hlavě - kanál
10)     CMP – střecha budovy

- H-R 1+12
- ZBK Praha 1+4
- VZŠ Medea 1+7   

 
24.10.2014
Nové fotografie a aktuality na našem fcb.

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!