Home O nás
PDF Tisk Email

registrace

HASIČI - RESCUE
Na Pláni 2862/11
Praha 5 - Smíchov
150 00

ID DS: npq387a

IČ: 265 93 963
MV ČR č.j.: VS/1-1/50 295/02-R
ZBS HMP: ZZC/8/02/002480/2003
IZS ČR: PO-1850-1/IZS-2007
č.ú.: 179308805/0300

 

jednotka

 

Jednotka:
Jednotka HASIČI -RESCUE se organizačně řídí shodně s JSDH pro lepší a snazší komunikaci a začlenění jednotky. Jednotka je po organizační a zásahové stránce zcela samostatná. Fungujeme bez nároku na dotaci a nedisponujeme žádnou finanční podporou ze strany státu či města. Naše jednotka není jednotkou požární ochrany. V jednotce je několik zdravotnických záchranářů nebo profesionálních hasičů. Všichni bez rozdílu procházejí kompletním speciálním výcvikem pro činnost danou naším zaměřením. Každý člen výjezdové jednotky má osvědčení o zdravotní způsobilosti a prošel odpovídajícím odborným školením. Jednotka je pojištěna proti škodám vůči třetí osobě na zdraví a majetku.

 

činnost

 

Rámec činnosti:
Specializací této jednotky je činnost, která je definována jako záchrana z výšek a hloubek, práce a pátrání v nedostupném terénu i za zhoršených světelných a povětrnostních podmínek. Četnost zásahů pro tuto specializaci není extrémní, ale přesto je tato činnost velmi důležitá. Obor působnosti této záchranné jednotky je proto rozšířen i o další činnosti. Rozšíření odbornosti je směrováno hlavně na kvalitní poskytnutí první pomoci, vyprošťování, vyhledávání, pátrání v terénu a na technické zásahy a asistence. Jednotka je tak schopna asistovat na požadavek IZS při řešení jakékoliv mimořádné situace, například záchrany ve výškách nebo z hloubky, případně v podzemí, technická pomoc při větším požáru, hromadná neštěstí, přírodní katastrofy, technické havárie a další.
Vzhledem k událostem posledních let jsme připraveni na stavbu protipovodňových hrází či jiné mechanické práce při řešení mimořádné události.

Jedna z našich hlavních specializají je být nápomocni Policii ČR při vyhledávání ztracených osob, především v hůře dostupných místech, pomoc při evakuaci osob ze záplavového území či jen ošetřovat osoby na dočasném shromaždišti. Při pátrání po pohřešovaných osobách využíváme nejmodernější technologie a navigaci pomocí GPS spolu s výpočetní technikou ve vozidle. Disponujeme speciální databází bodů pro pátrání po těchto osobách. Jsme připraveni kdykoli k výjezdu s kompletním vybavením. Jednotka slouží pohotovosti tak aby vyjela vždy minimálně v počtu 1+4, kdykoli v průběhu dne, týdne či roku.
V průběho roku se taktéž věnujeme preventivně výchovným akcím. Realizujeme přednášky a ukázky činnosti pro děti.

 

projekty

 

Projekty:
1) Na základě smlouvy s GŘ HZS ČR se zpracovávají data do GIS IZS ČR. Mapování v terénu, zaměřování, fotodokumentace a třídění stávajících databází. Vše doplněné o vlastní poznatky z terénu.

2) Realizujeme školení lanové techniky pro dobrovolné hasiče a záchranáře.

 

nasazení

 

Druhy zásahů, které je jednotka HASIČI - RESCUE schopna řešit:

 • Vyhledávání, evakuace a záchrana osob [Search And Rescue]
  • z volného prostranství
  • v zástavbě
  • z výšek a hloubek za použití lezecké techniky včetně extrémních situacích
  • z budov
  • z podzemí
  • z nebo přes vodní hladinu
 • jiné práce za použití lezecké techniky
 • práce na polomech (orkány, vychřice, kalamity,..)
 • práce v noci či za ztížených meterologických podmínek
 • odborná zdravotnicko-záchranářská činnost, přednemocniční neodkladná péče
 • součinnost nebo záloha lezeckých skupin pro HZS
 • preventivní akce (ZŠ, dětské tábory, dny IZS,…)
 • jiné zásahy s ohledem na síly a prostředky jednotky
 • zdravotní dozory [First Response]
  • na akcích s větším počtem osob (koncerty, kulturní akce,…)
  • s potencionálním nebezpečím úrazu (sportovní akce,…)
  • preventivní hlídkové akce
 • speciální záchranářské dozory při akcích v nedostupných lokalitách (hory, lomy, podzemí,…)

 

vybavení

Vybavení:
Jednotka v současnosti disponuje základní výbavou pro poskytnutí první předlékařské pomoci, vakuovými dlahami a matrací pro fixaci zraněné osoby. Mezi další prostředky patří záchranná nosítka Sked pro horizontální i vertikální transport, krční límce, páteřní rám a evakuační postroje. Dále disponujeme množstvím kladek pro sestrojení kladkových systémů a samozřejmě statickými i dynamickými lany, určenými pro záchranu, v celkové délce asi 900m. Pro kvalitní a spolehlivou komunikaci mezi členy jednotky při zásahu používáme radiostanice Motorola a Alinco. Každý záchranář je nad rámec základních OOPP vybaven celotělovým úvazem, kotvícími, výstupovými a sestupovými prostředky. V neposlední řadě disponujeme terénním vozidlem ARO 328, s kapacitou pro družstvo 1+5, vhodným pro zásah v obtížně dostupném terénu. Výčet techniky samozřejmě není úplný a stále se rozrůstá, podle možností též o novinky z oboru.

 

organizace

Organizace:
Každý z našich členů vykonává tuto činnost dobrovolně. Máme tak možnost věnovat odborné přípravě, výcviku i průzkumu terénu mnohem více času, než členové profesionálních sborů. Každý týden věnujeme pravidelně praktickému výcviku v rozličných prostředích. Jednotka se tak nejen udržuje v dobré fyzické kondici, ale především neustále zvyšuje svoji odbornost. Několikrát do roka organizujeme cvičné zásahy v reálném prostředí (obydlené panelové domy, stavby, technická výšková zařízení, podzemí,...) a nemalou část času věnujeme pochopitelně i teoretickému školení (orientace, místopis, technika...). Velký důraz je také dán na kvalitní znalost první pomoci, vyprošťování a transportu osob. Záchranář je školen i v oboru psychologie, radiokomunikace, řízení a organizace zásahu a v neposlední řadě i v oblasti práva. Teprve po absolvování veškerých výše uvedených kritérií a zkoušek člen získává zařazení (kvalifikaci) záchranář - lezec.
Díky častým výcvikům a aktivitám věnovaným průzkumu oblastí potencionálním nebezpečím, můžeme čerpat z dokonalé znalosti prostředí, ať už se jedná o přírodní lokality, podzemní prostory, výškové budovy nebo jiné krizové oblasti. V případě vzniku mimořádné události můžeme být svojí činností, informacemi a znalostmi nápomocni místnímu HZS nebo situaci řešit zcela samostatně.
V současné době má naše jednotka více jak 17 aktivních členů.. Naší snahou je samozřejmě počet, ale i odbornost členů dále zvyšovat.

Odborná garance - zdravotnická: Robert Kameník, DiS www.skolaprvnipomoci.cz

Pro Vaši lepší orientaci při setkání s naším členem uvádíme námi používané funkční označení

 

 
24.10.2014
Nové fotografie a aktuality na našem fcb.

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!