Home Služby
Tisk Email

Jsme připraveni své dovednosti předat dál. Je to jedna z mála forem jak naše znalosti zužitkovat i jinak, než přímo při řešení mimořádných situaci - aneb prevence se vyplatí i vám!

školení lanovém techniky


Školení k provádění výškových prací pomocí lanové techniky dle NV 362/2005 sb.

Vstupní, základní nebo opakovací školení. Školení instruktorů.
Frekventanti, rozděleni dle svých zkušeností, se naučí jak správně používat OOPP pro práci ve výškách, vše v souladu s NV 362/2005 sb. Osnova školení je připravena na míru a zahrnuje vše od teorie, přes praxi až po závěrečné zkoušky a test.
Z teorie jde například o znalost právních předpisů ČR a EU, norem a výklad pojmů, evidence POZ, revize, vytipování rizik a vypracování technologického postupu.
V praktické části se především věnují lanové technice, jako například nauce o materiálu, uzlům, správného kotvení, pohybu na laně včetně všemožných přechodů. Dále pro práci nutné řešení spouštění, jištění a v neposlední řadě kladkostroje. Jako jedna hlavní část je probírána záchrana z lana. Frekventanti se učí jak záchranu sebe sama tak případně kolegy, a to sundáním či odřezem.
Osnovu lze sestavit dle přání zákazníka přesně na požadovanou činnost.

 • základní školení pro konkrétní činnost
      např. pracovník pravidelně vstupuje do vzduchotechniky z hydraulické plošiny a je nutné, aby byl zajištěn
      např. pracovník pravidelně vystupuje po nechráněném žebříku nad 5 m, apod.
 • základní školení za použití POZ
      přístup na pracoviště, jištění
 • komplexní školení
      pohyb pomocí lanové techniky, mimořádné situace, záchrana z lana, zachycení pádu, jistící systém,..
 • specializované kurzy


Pohyb na laně pro psovody


Školení je speciálně určené pro kynologické záchranáře. Naučí se základy lanové techniky, především možnosti OOPP v lezení, vybavení, uzle, kotvení, správné jištění a spouštění, slaňování a komunikaci.

V neposlední řadě se naučí jak si správně vystrojit lanovou cestu a jak se bezpečně pohybovat po laně v kombinaci se psem.

Technické lezení a záchrana
instruktoři a záchranáři-lezci HASIČI - RESCUE

 • základní lanová technika
  Školení pro dobrovolné hasiče nebo záchranáře. Uzle, kotvení, základní pohyb na laně, jištění, jednoduchá záchrana a další.
 • záchranář - lezec
  Školení specializovaných lezců u dobrovolných záchranářů.
 • hasič - lezec
  Školení specializovaných lezců u dobrovolných hasičů.
 • instruktoři - i1, i2 a i3
  Školení instruktorů lezeckých skupin 

Horolezectví
instruktor skalního lezení ČHS

 • lezení na umělé stěně
  Kurz je určen pro ty, kteří chtějí začít s lezením na umělých stěnách nebo lezením vůbec.
 • skalní lezení
  V rámci kurzu lezení na skalách se naučíte bezpečně pohybovat v obtížném skalním terénu.
 • záchrana ve sklaním prostředí
  Nácvik záchrany osoby po pádu do jištění, improvizované kladkostroje, řešení mimořádných situací.
 • vícedélkové sklaní lezení v zahraničí
  Metodika, taktika, orientace a vybavení pro pohyb a pobyt na vícedélkových cestách.

Revize OOPP

Pravidelné revize OOPP dle EN 365. Vzhledem k běžnému stárnutí a opotřebení materiálu v oblasti OOPP, POZ  je třeba dle EN kromě běžné pravidelné prohlídky uživatelem provádět odborné revize. To zpravidla jedenkrát za 12 měsíců.

Provádíme pravidelné i mimořádné revize, odborné prohlídky a posudky,  včetně vystavení protokolů a evidenčních listů.

Na základě pověření výrobců jsme oprávněná osoba pro značky: Singing Rock, Petzl, Lanex, Kong, Rock Empire, Alpin Bupex a dalších.

OZO PO

Nabízíme služby, projekty a revize odborně způsobilé osoby v požární ochraně dle §11 zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

 

Asistence


Zdravotnické asistence


Nabízíme profesionální zdravotnické zabezpečení veškerých kulturních, společenských či sportovních akcí. Tyto služby zajišťujeme pomocí profesních zdravotnických pracovníků moderním vybavením.

Na každý zdravotnický dozor se individuálně připravujeme. Naši pracovníci jsou zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby. Poskytujeme zdravotnickou péči pomocí odborného zdravotnického personálu dle §11 odst. 2, písmene a) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Požární dozor

Zajištění požárního dohledu na veřejných akcích nebo při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. Především preventivní činnost před a v průběhu akce, v případě mimořádné události okamžité nasazení požárních sil a prostředků

 

Speciální zdravotní dozor

Tento typ dozoru je určen především pro outdoorové a adventure akce pořádané v nepřístupném terénu (hory, skály, lomy, podzemí ...). K zajištění máme k dispozici veškeré vybavení pro záchranu lezeckou technikou.

 
​Neváhejte a kontaktujte nás!

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Technické zásahy

 • Rizikové kácení a řez stromů pomocí lezecké techniky - v nepřístupném terénu nebo tam, kde by pádem stromu hrozilo poškození majetku.
 • Odstraňování sněhu, námrazy či rampochů pomocí lezecké techniky.
 • Průzkum a čištění studní, podzemních nebo uzavřených zásobníků.
 • Jiné práce ve výškách.

Kontakt: 604 616 615, 603 161 449
Číslo účtu: 179308805 / 0300

 

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!