Home
Tisk Email

Odborná příprava
Odborné a zejména praktické přípravě všech členů naší jednotky je věnována maximální priorita. Každý člen jednotky je svými znalostmi a vědomostmi zastupitelný kterýmkoli dalším členem. Scházíme se každý týden a několik hodin volného času věnujeme výcviku v rozličných prostředích. Záchranáři se tak udržují nejen v dobré fyzické kondici, ale především neustále zvyšují svoji odbornou způsobilost a praxi. Několikrát do roka pak organizujeme cvičné zásahy v reálném prostředí, kde získáváme neocenitelné zkušenosti při komunikaci s veřejností, nebo při spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému. Často se scházíme i na školeních, kde vzájemně nebo za pomoci externích spolupracovníků prohlubujeme své teoretické znalosti.

Během praktických výcviků se věnujeme kompletní záchraně za pomoci lanové techniky:

  • první pomoc
  • základní práce s lanem - pohyb, kotvení, strojení
  • záchrana za použití evakuačního postroje
  • nosítka v horizontálním i vertikálním visu
  • traverz
  • vyprošťování
  • transportní způsoby
  • záchrana z lana
  • postup horolezeckou technikou
  • a mnohé další

Jednotka trénuje nezávisle na denní i roční době. V dešti, sněhu, za tmy i za silného větru. Výcvik vždy probíhá na reálných objektech. Budovy, výškové stavby a zařízení, ale i skály a podzemí. Záchranáři jsou zdokonalováni i ve vyprošťování z výtahů, záchraně na vodě, učí se práci s detektorem nebezpečných plynů a ionizujícího záření.
Nemalá část se věnuje první pomoci s použitím speciální techniky při podezření na poranění páteře.

Všichni záchranáři se též věnují fyzické přípravě. Nejčastěji plaváním, během, jízdou na kole, posilováním,...

Jako součást odborné přípravy členů jednotky je zařazena i soutěž. Zde jsou hodnoceny individuální výkony členů v jednotlivých disciplínách. Vzájemná "soutěživost" vede ke zvyšování fyzických výkonů, tak i dovedností.
V soutěži jsou například zařazeny následující disciplíny (v závorce nejlepší dosažené výkony):

Sprint po laně 8 m
Výstup po laně na vzdálenost 8 m, dle pravidel SRT, s možností využití napínače lana
(Čas: 12,6 sec.)

Transport osoby na 50 m
Osoba v úplném bezvědomí, poloha vleže na zádech, minimální hmotnost 70 kg, lomená trasa
(Čas: 16,7 sec.)

Slanění se zraněnou osobou přes uzel
(Osoba v podvěsu záchranáře, k dispozici pouze základní vybavení)
Čas: 55 sec.

Provazový žebřík 10 m
Výstup po provazovém žebříku 10 m, ve volném prostoru, start náskokem do výšky konce žebříku (cca 150 cm)
(Čas: 14,3 sec.)

Postup po traverze
Výstup ke traverze 4 m, postup ve visu dle SRT, každý 1 m překážka, nutnost převěšení, celková délka 8 m
(Čas: 1 min. 55 sec.)


Toto je jen nepatrné přiblížení činnosti jednotky v odborné přípravě. Celá problematika je poněkud rozsáhlejší.

 

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!