Home Cvičení Metro Florenc B
Metro Florenc B Tisk Email

Součinnostní cvičení jednotek H-R a E.R.S. (Extreme Rescue Squad) v rámci kurzu ZZ-L v prostorách stanice metra Florenc B. Akce měla dvě části. Část A - záchrana z výtahové šachty a část B - záchrana ze stanice metra ventilační šachtou. Cvičení bylo zaměřeno nikoli na předpoklad zásahu v daném prostředí, ale na nácvik záchrany v neznámém technickém prostředí.

 

Cvičný zásah A

Postup:
Po příjezdu na místo zásahu vlastní koordinace jednotek. Zjištění možného přístupu do výtahové šachty. Otevření vstupních dveří výtahové šachty. Průzkumem bylo zjištěno, že se kabina výtahu nachází v blízkosti nejnižšího patra. Jednotka E.R.S. byla pověřena vytvořením záboru místa zásahu a přípravou zdravotnického vybavení. Jednotka H-R zahájila průzkum evakuační šachty a současně vystrojení lanové cesty ke kabině výtahu z povrchu. Po slanění a otevření poklopu kabiny byli zjištěny přítomny dvě osoby. Požádán o sestup zdravotního záchranáře. Jednotka H-R zajistila vstup do kabiny a současně technické zajištění na kabině výtahu. Do kabiny slanil zdravotnický záchranář jednotky E.R.S.

Vyšetření a ošetření:
Osoba A1 byla z události v šoku a částečně hysterická, osoba A2 suspektní AIM. Následně po konzultaci s velitelem E.R.S. bylo rozhodnuto o prvotním transportu A1 a postupném zajištěním A2.  Indikace k aplikaci 02, kanylace žíly, FO a příprava k transportu.

Transport:
A1 - transport vytažením pomocí DRT kladkostrojem 3:1 do 2 p.p. a následně odvedením s dohledem záchranáře E.R.S. evakuační šachtou na povrch.
A2 - transport vytažením pomocí DRT kladkostrojem 3:1 s doprovodem záchranáře E.R.S. na povrch výtahovou šachtou.

 

Cvičný zásah B

Postup:
Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum ventilační šachty VŠ FR 65. Po sestupu na dno a ověření prostupnosti, bylo zahájeno pátrání po zraněných osobách. U vozidel zůstali 2 záchranáři z H-R a 2 E.R.S.Po sestupu šachtou a průchodem tlakovým uzávěrem následoval průchod ventilační jednotkou. Následovalo rozvětvení ventilačních chodeb. Chodba vpravo uzamčena, chodba přímo ústí do stanice FR-B na nástupiště, průzkum proveden jednotkou E.R.S. V chodbě vlevo pokračovalo družstvo H-R v průzkumu. Následně bylo zjištěno, že taktéž ústí do stanice na opačné straně nástupiště.Postupně byli nalezen 4 zraněné osoby (B1, B2, B3 a B4).

Vyšetření a ošetření:
Osoby B1, B2 a B3 byli ošetřeni družstvem H-R. Kombinované poranění na hlavě, obličeji a na rukách. Osoba B1 měla zhmožděná záda. Všechny osoby byli schopni samostatné chůze.Osoba B4 nalezena ve druhé koleji.  Traumatická amputace PHK v zápěstí, otevřená fraktura LDK (tibie), bezvědomí, TK 80/40, P 150, D 13, GCS 3, NACA 6. Ošetření provedlo družstvo z E.R.S. Pacientovi zajištěna 2x kanylace periferní žíly (PHK, PDK tibia), přetlakově F1/1 250 ml a HES 500 ml. Požadavek na Fentanyl inj., z rozhodnutí Dr. Bulíčka bez medikace pro nebezpečí vomitu a následné aspirace při nezajištěných DC. Xcollar, O2, napojen monitor LifePack. Pacient stabilizován. Transport bez změn.

Transport:
B1 - transport odvedením s doprovodem záchranáře H-R na povrch.
B2 - transport odvedením s doprovodem záchranáře H-R na povrch.
B3 - při transportu odvedením došlo k následnému úrazu v kolejišti při přechodu do ventilační chodby – podezření na frakturu kotníku – odveden dvěma záchranáři s podporou. Osoba B3 byla transportována vytažením pomocí lanové techniky kladkostrojem 3:1 ventilační šachtou s doprovodem záchranáře H-R na povrch.
B4 - transport vytažením pomocí lanové techniky v nosítkách kladkostrojem 6:1 ventilační šachtou s doprovodem záchranáře E.R.S. na povrch.

Celé cvičení bylo třeba řešit orientaci v neznámém prostředí, komunikaci, kde radiostanice fungovaly velmi omezeně a také ventilaci, která byla v rámci cvičení vypnutá.
První akce byla ve výtahu (> 40 m) vedoucím z přestupu od stanice Florenc B na povrch vedle McDonald's. Akce probíhala v několika ventilačních chodbách, ventilační šachtě (> 50 m), traťových tunelech a stanici Florenc B.

 

ZASAHOVALI:

H-R 1+6

E.R.S. 1+3 v rámci kurzu ZZ-L

 

SPOLUPRÁCE:

DP HMP, a.s.

RLP – MUDr. Bulíček, Trans Hospital Řevnice

Maskování - ČČK Praha 9

TV - 112, v ohrožení života

Foto – (c) Martin Novák

článek na pozary.cz

 
24.10.2014
Nové fotografie a aktuality na našem fcb.

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!